Q7. 「多重驗證更安心」,橘平有通過多少有機驗證?

橘平通過的有機驗證有美國USDA有機驗證、台灣CAS和慈心有機驗證、歐盟有機驗證和中國有機驗證。

 

 

 

 

 

   美國USDA

   驗證證書字號:TOC-USDA-10403014

 

 

 

 

   台灣CAS和慈心有機驗證

   驗證證書字號:TOC-P0106

 

  

 

 

 

   歐盟有機驗證

   驗證證書字號:50OP15SH0185(41413)

 

 

 

 

   中國有機驗證

   驗證證書字號:F50OP1500032

 

 

購物車

登入

登入成功